Virsi 426; Menkää maitten ääriin asti!
426

Menkää maitten ääriin asti!

Piilota nuottikuva | Muuta kuvan kokoa

Virren nuottikuva

1.
Menkää maitten ääriin asti!
näin on käsky Kuninkaan.
Joukkoaan hän itse johtaa
taisteluunsa voittoisaan.
Kerran vapahdettu maa
kunnioittaa Karitsaa.

2.
Menkää julki julistamaan
ristin riemusanomaa.
Voitonsankarimme suusta
Golgatalla kajahtaa:
”Täytetty jo kaikki on!”
Siihen tyytyy rauhaton.

3.
Menkää, seuraavathan teitä
siunaukset ystäväin.
Rukouksin mukananne
hekin työssä ovat näin.
Ystäviä Kristuksen
johtaa Henki yhteinen.

4.
Menkää työhön, vainiolla
vilja on jo kypsynyt.
Odottaa vain leikkaajaansa
sato tähkään ehtinyt.
Herra käskee kiiruhtaa.
Lyhteet talteen korjatkaa.

5.
Menkää, Jeesus pitää teitä
joka päivä lähellään,
vaikka veisi syviin vesiin
taikka laaksoon pimeään.
Kun vain Herra teitä vie,
kirkastuu myös synkin tie.

6.
Menkää maitten ääriin asti!
näin on käsky Kuninkaan.
Teidätkin hän tahtoo viedä
taisteluunsa voittoisaan.
Kohta vapahdettu maa
kiittää, palvoo Karitsaa.

Lisää suosikkeihin

Kuuntele virsi

Kauko Veikko Tamminen 1911, 1923. Uud. Siionin Kannel 1961. Virsikirjan lisävihkoon 1963. | Sävelmä: Rudolf Lagi 1867.
Sama sävelmä: 193 | 522 | 588
Luokitus: Lähetys

Virren tarina

426 Menkää maitten ääriin asti!

Menkää kaikkeen maailmahan

Rovasti K. V. Tamminen (1882-1946) oli evankelisen liikkeen merkkimiehiä. Yli kaksi vuosikymmentä hän vaikutti Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtajana. Hänen nimensä kuuluu myös suomalaisen virren ja hengellisen laulun historiaan. Evankelisen liikkeen laulukirjan Siionin kanteleen vuoden 1923 uudistus oli tekstien osalta pääasiassa hänen työtään. Virsikirjakomitean jäsenenä Tamminen oli 1930-luvulla. Siionin kanteleen nykyisessä laitoksessa (1999) K. V. Tammisen sepittämiä lauluja on kuusitoista, ja virsikirjassa on viisi hänen kirjoittamaansa virttä.

Evankeliumiyhdistys aloitti lähetystyön Japanissa vuonna 1900. Kun Tamminen oli valittu yhdistyksen johtoon 1923, hän teki tutustumis- ja tarkastusmatkan Japaniin. Tämän matkan kokemukset tekivät Tammisesta lähetystyön palavasieluisen kannattajan. Matkansa vaikutelmia hän kuvasi kirjassaan Valtamerten takaa (1926).

Lähetystyö oli toki ollut Tammiselle läheinen jo aikaisemminkin. Innostavan lähetysvirren Menkää maitten ääriin asti hän kirjoitti 1911 vietettyyn Japanin-lähettien juhlaan. Se alkoi sanoilla "Menkää kaikkeen maailmahan", ja siinä oli alun perin kymmenen säkeistöä; yksi niistä oli tietenkin omistettu nimenomaan Japanille: "Menkää! Myöskin Jaappanissa / huokaa kansa kahleissaan…" Lyhentämättömänä laulu tuli Siionin kanteleeseen 1923; laulukirjan nykyisessä laitoksessa säkeistöjä on kahdeksan. Hengellisiin lauluihin ja virsiin laulu otettiin aikanaan 7-säkeistöisenä, ja kun se vihdoin tuli virsikirjaan 1963, siinä oli nykyiset kuusi säkeistöä.

Virsikirjaan otettaessa tekstiin tehtiin tärkeä muutos. Kolmannessa säkeistössä oli kerrottu vain, että ystävien siunaukset seuraavat lähtijöitä. Uutta oli korostus, että myös me lähettäjät olemme mukana samassa työssä: "Ystäviä Kristuksen johtaa Henki yhteinen."

Sävelmä liittää virren toiseen lähetysvirteen 193 ”Autuuden ja armon sana kulkee maihin kaukaisiin”. Koraalin säveltäjä Rudolf Lagi (1823-1868) oli Helsingin Nikolainkirkon eli nykyisen tuomiokirkon ensimmäinen urkuri.

Tauno Väinölä


Lisää sävelmästä virren 522 tarinan yhteydessä.

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.