På svenska
Tekijänoikeustiedot

Tekijänoikeustiedot

Virsikirjan kokonaisuuden omistaa Kirkon keskusrahasto. Yksittäisten virsien oikeudenomistajat on lueteltu alla olevassa copyright-luettelossa.

Tekijänoikeuksista vapaat virret / Copyright free hymns

Luettelo virsikirjan tekijänoikeuksien omistajista ja haltijoista (Copyright-luettelo)

Luettelossa on mainittu alkuperäistekstien (sekä kotimaisten että ulkomaisten), suomennosten ja sävelmien julkaisu- tai kustannusoikeuksien omistajat ja haltijat. Ne virret, joita ei löydy luettelosta, ovat alkuperäistekstin ja sävelmän osalta vapaat. Niitäkään virsiä ei saa kuitenkaan vapaasti julkaista, koska lähes kaikkia virsitekstejä on uudistuksen yhteydessä muokattu. Tekijänoikeussuoja koskee myös muokattuja tekstejä, ja ne omistaa lähes kokonaan Kirkon keskusrahasto. Siten uudistettujen virsien julkaisemiseen tarvitaan useimmissa tapauksissa myös Kirkon keskusrahaston lupa. Luettelon lyhentämiseksi on siitä jätetty pois maininnat tekstimuokkauksien omistamisesta, koska sellainen maininta olisi tullut lähes jokaisen virren yhteyteen.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta
Kirkon keskusrahasto
Virsien julkaisuoikeudet
PL 210
00131 Helsinki
kirkkohallitus@evl.fi

Kirkon keskusrahasto esittää virsien tekijöille ja muille julkaisuoikeuksien haltijoille parhaimmat kiitokset siitä, että heidän omistamansa virret on saatu julkaista kirkkomme yhteisessä virsikirjassa.

T = tekstin haltija/omistaja
Suom. = tekstin suomennoksen haltija/omistaja
M = melodian, sävelmän haltija/omistaja

Virsikirja

5 Suom: KKR
6 Suom: KKR
11 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
12 T: Uitgeverij Gooi en Sticht, Kampen,
Nederlande
Suom: KKR
M: Interkerkelijke Stichting voor het
Kerklied, Pijnacker, Nederlande
13 T: Sigurd Muri (perikunta),
Hvalstad, Norge,
Warner/Chappell Music Finland Oy, Helsinki
Suom: KKR
14 T: Uitgeverij Gooi en Sticht,
Kampen, Nederlande
Suom: KKR
15 M: ACUM, Ramat Gan, Israel
T: KKR
17 Suom: KKR
30 Suom: Paula Kurki-Suonio, Lahti
31 Suom: KKR
M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
32 Suom.+M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
33 T: Niilo Rauhala, Oulu
34 T: KKR
M: KKR
38 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
49 M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
51 T: Eyvind Skeie, Oslo,
Norge
Suom: KKR
M: Ahti Kuorikoski (perikunta), Helsinki
52 T: KKR
53 T: KKR
M: Jaana Lähdetie,
Raisio
54 Suom: KKR
55 T: Pekka Kivekäs,
Vantaa
59 T: Fredric Cleve (perikunta),
Kaarina
Suom: KKR
M: Rita Andersén,
Helsinki
60 Suom: KKR
61 T: Uitgeverij Gooi en Sticht,
Kampen, Nederlande
Suom: KKR
68 Suom: KKR
70 Suom: KKR
71 Suom: KKR
72 Suom: KKR
73 Suom: KKR
76 T: Eeva Heikkilä,
Turku
77 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
78 Suom: KKR
80 M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
81 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
85 Suom: KKR
86 Suom: KKR
87 Suom: KKR
88 T: KKR
M: Hannele Voipio, Hämeenlinna
91 T: Seppo Suokunnas, Vantaa
M: Ahti Kuorikoski (perikunta), Helsinki
92 Suom: KKR
94 T: KKR
M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
97 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
100 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
101 Suom: KKR
104 T: KKR
106 Suom: KKR
110 Suom: KKR
122 Suom: KKR
M: Juha Heikkilä,
Helsinki
125 T: Pia Perkiö, Helsinki
M: Tactus Oy, Helsinki
135 T: Norsk Musikforlag A/S,
Oslo, Norge
Suom: KKR
M: Norsk Musikforlag A/S,
Oslo, Norge
136 Suom: KKR
138 T: KKR
140 T: Kaisa Raittila, Helsinki
142 Suom: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
146 T: Riitta Terämaa,
Helsinki
M: Tapio Maasalo, Lahti
147 T: Sley-Media Oy, Helsinki
149 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
154 M: Yvonne Lindberg-Salonen,
Porvoo
155 Suom: KKR
160 T: Eyvind Skeie, Oslo,
Norge
Suom: KKR
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
161 T: Eyvind Skeie, Oslo,
Norge
Suom: KKR
M: Norsk Musikforlag A/S,
Oslo, Norge
162 T: Kari Vaalas, Helsinki
163 Suom: KKR
164 Suom: KKR
165 Suom: KKR
M: Anfinn H. A. Øien, Sandvika,
Norge
166 T: Hans Hartman, Sigtuna, Sverige
Suom: KKR
M: Gustaf Aulén Jr, Växjö, Sverige
169 M: Leena Harju, Helsinki
ja
Pekka Inkinen, Turku
171 T: Heikki Vaahtoniemi,
Kokkola
174 T: Matti Malmivaara, Helsinki
175 T: Pekka Kivekäs,
Vantaa
176:4 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
177 T+M: Luther Kiadó (Luther Publishing House), Budapest, Magyarország
Suom: KKR
178 T: Mait Widmark, Uppsala,
Sverige
Suom: KKR
179 Suom: KKR
181 Suom: KKR
182 Suom: KKR
187:4-6 Suom: KKR
194 Suom: KKR
197 Suom: KKR
198 T: Malin Tegengren, Täby, Sverige
Suom: KKR
204 Suom: KKR
207 T: KKR
210 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
213 T: Stainer & Bell Ltd,
London, Great Britain
Suom: KKR
216 T: KKR
M: Tapio Maasalo, Lahti
217 T+M: Norsk Musikforlag A/S,
Oslo, Norge
Suom: KKR
218 T: Leena Impiö, Jyväskylä
219 T: KKR
228 Suom: KKR
229 Suom: KKR
231:1 T: AF-Stiftelsen Psalm
och sång / Verbum, Stockholm, Sverige
231:2 T: Per Lønning,
Oslo, Norge
Suom: KKR
232 T: Sigrid Hillestad, Oslo,
Norge
Suom: KKR
236 T: KKR
237:1,3 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
239 T: Uitgeverij Gooi en Sticht,
Kampen, Nederlande
Suom: KKR
241 T: KKR
a M: Gustav Bosse Verlag, Kassel, Deutschland
b M: Asko Rautioaho (perikunta), Helsinki
243 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
244 T: Matti Malmivaara, Helsinki
245 Suom: KKR
246 T: Leena Impiö, Jyväskylä
247 T: Riitta Terämaa,
Helsinki
248 T: Niilo Rauhala, Oulu
249 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
251 T: Hans Hartman, Sigtuna, Sverige
Suom: KKR
254 T: Jaakko Saari, Soini
(Hautakylä)
263:3 T: KKR
276 M: Tapio Pento, Helsinki
280 Suom: KKR
283 Suom: KKR
288 Suom: KKR
289 Suom: KKR
298 Suom: KKR
301a M: Heikki Pöyhtäri,
Kannus
307 M: Tapio Maasalo, Lahti
315 T: Timo Kanerva, Helsinki
316 T: Rauno Jussila, Lahti
317 Suom: KKR
318 Suom: KKR
319 M: Sley-Media Oy, Helsinki
321 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
323 Suom: KKR
336 M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
339 Suom: Karas-Sana Oy, Lohja
342 Suom: Paula Kurki-Suonio, Lahti
343 T: Anneli Aaltonen, Espoo
353 Suom: KKR
356 T: Mirja Hovila, Salo
357 Suom: KKR
361b M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
369 Suom: KKR
372 T+M: Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Konsistoorium, Tallinn, Eesti
Suom: KKR
373 T: Antti Rosenberg, Helsinki ja
Jaana Salmio, Uppsala, Sverige ja
Petri Salmio, Turku
M: Tapio Maasalo, Lahti
380 Suom: KKR
392:3 Suom: KKR
395 T: Niilo Rauhala, Oulu
404 Suom: KKR
405 Suom: Jaakko Saari, Soini
M: Paula Kurki-Suonio, Lahti
415 T: Sverre Therkelsen, Tønsberg,
Norge
Suom: KKR
M: Harald Lyche & Co.
A.s. Drammen, Norge
416 T: Stainer & Bell Ltd,
London, Great Britain
M: Oxford University Press,
London, Great Britain
Suom: KKR
417 T: Pekka Kivekäs,
Vantaa
419 Suom: KKR
420 Suom: KKR
422 T: KKR
423 Suom: Kari Vaalas, Helsinki
425 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
427 T: Birgitta Dahlquist, Täby, Sverige
Suom: KKR
428 T: KKR
429 T: Pia Perkiö, Helsinki
M: Ahti Kuorikoski (perikunta), Helsinki
432 Suom: KKR
433 Suom: KKR
435 T: ELOC/The Evangelical
Lutheran Church in SWA/Namibia
Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
436 Suom: KKR
437 T: AF-Stiftelsen Psalm
och sång / Verbum, Stockholm, Sverige
Suom: KKR
439 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
440 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
441 T: Oke Peltosen perikunta,
Helsinki
442 T: Karl-Anders Hovden,
Nesbru, Norge
Suom: KKR
443 T: Seppo Suokunnas, Vantaa
444 Suom: KKR
446 Suom: KKR
447 T: Stainer & Bell Ltd,
London, Great Britain
Suom: KKR
448 Suom: KKR
449 T: Stainer & Bell Ltd,
London, Great Britain
Suom: KKR
450 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
451 T: Christophorus-Verlag
GmbH, Freiburg im Breisgau, Deutschland
Suom: KKR
452 Suom: KKR
453 T: Liv Nordhaug, Molde,
Norge
Suom: KKR
454 T: AF-Stiftelsen Psalm
och sång / Verbum, Stockholm, Sverige
Suom: Tapio Saranevan perikunta c/o Jonas Saraneva, Espoo
M: Olle Widestrand (perikunta), Jönköping,
Sverige
455 Suom: KKR
458 Suom: KKR
461:4 Suom: KKR
462 M: Breitkopf & Härtel,
Wiesbaden, Deutschland
462:3 T: Leena Särkiö, Espoo
463 T: Kaisa Raittila, Helsinki
464 T: Leena Impiö, Jyväskylä
465 T: KKR
466 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
467 T: Matti Malmivaara, Helsinki
468 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
M: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys,
Oulu
469 T: Timo Topi, Vammala
470 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
471 T: Lauri Vaahtoniemi, Kokkola
472 Suom: KKR
473:2 T: Niilo Rauhala, Oulu
476 T: Niilo Rauhala, Oulu
479 T: Niilo Rauhala, Oulu
480 T: Dag Zetterquist, Järfälla,
Sverige
Suom: KKR
481 T: Susanna Suutarla, Helsinki ja
Samuli Suutarla, Helsinki ja
Saara Suutarla, Hämeenlinna
482 M: Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Konsistoorium, Tallinn, Eesti
Suom: KKR
484 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
488 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Jaana Lähdetie,
Raisio
489 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
492:1-3 Suom: KKR
492:2 T: Birgitta Dahlquist, Täby, Sverige
493 M: Tapio Maasalo, Lahti
493:2-4 T: Anitta Kaitila,
Rauma
494:1-3 Suom.+M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
494:4 T: KKR
496 T: Matti Malmivaara, Helsinki
497 T: Kyrkovisor för
barn, Sverige
Suom: KKR
498 T: Kaisa Raittila, Helsinki
499 T: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
M: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
501 T: Warner/Chappell Music
Finland Oy, Helsinki
502 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Pekka Simojoki, Kangasala
503 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Pekka Simojoki, Kangasala
504 T: Matti Malmivaara, Helsinki
505 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
507 T: Niilo Rauhala, Oulu
ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulu
M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
508 Suom: KKR
509 T+M: Gustav Bosse Verlag, Kassel, Deutschland
Suom: KKR
510 T: Kaisa Raittila, Helsinki
511 T: Helsingin ev.lut. seurakuntien
seurakuntayhtymä, Helsinki
M: Jouko Piitulainen (perikunta), Helsinki
512 T: Jussi Pekka Alanen,
Helsinki
513 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Pekka Simojoki, Kangasala
514 T+M: Gustav Bosse Verlag, Kassel, Deutschland
Suom: KKR
515 T: KKR
516 T: Gustav Bosse Verlag, Kassel, Deutschland
Suom: KKR
517 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Pekka Simojoki, Kangasala
518 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
519 T: Bengta Bolander, Lund,
Sverige
Suom: KKR
523 T: Kaisa Raittila, Helsinki
524 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
525 T: Kaisa Raittila, Helsinki
527 T: KKR
528 T: Niilo Rauhala, Oulu
529 T: Kaisa Raittila, Helsinki
530 T: Herkko Kivekäs (perikunta),
Lappeenranta
531 Suom: KKR
M: Heikki Pöyhtäri,
Kannus
532 Suom: KKR
538 M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
543 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
544 T: KKR
548 T+M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
549 Suom: KKR
555 Suom: Suomen Lähetysseura,
Helsinki
557 T: Martta Rehnforsin perikunta
(Anna-Maija Koskenniemi), Turku
558 Suom: Leena Särkiö, Espoo
564 T: Malin Tegengren, Täby, Sverige
Suom: KKR
M: Tapio Maasalo, Lahti
565:1,2 T: Lars Thunberg (perikunta),
Ebeltoft, Danmark
565:3 T: KKR
Suom: KKR
M: T. Ilmari Haapalainen,
Joensuu
567 Suom: KKR
568 Suom: KKR
569 Suom: KKR
M: Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Konsistoorium, Tallinn, Eesti
570 T: Susanna Suutarla, Helsinki ja
Samuli Suutarla, Helsinki ja
Saara Suutarla, Hämeenlinna
M: Rita Andersén,
Helsinki
574 T: Niilo Rauhala, Oulu ja
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys,
Oulu
575 Suom: KKR
576 T: Niilo Rauhala, Oulu
578 Suom: KKR
581 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Pekka Simojoki, Kangasala
583 T: Riitta Terämaa,
Helsinki
584 M: Fennica Gehrman Oy,
Helsinki
585 T+M: Luther Kiadó (Luther Publishing House), Budapest, Magyarország
Suom: KKR
588 T: KKR
589 T: Stainer & Bell Ltd,
London, Great Britain
Suom: KKR
590 T: Nils Chr Lauesen, Hellerup,
Danmark
Suom: KKR
M: Edition Egtved ApS,
Egtved, Danmark
591 M: KKR
T: Pekka Kivekäs,
Vantaa
592 T: Annikka Tapaninen, Helsinki
594 Suom: KKR
595 T: Kaisa Raittila, Helsinki
M: Edition Egtved ApS,
Egtved, Danmark
596 Suom: KKR
597 Suom: KKR
600 Suom: KKR
601 T: Oxford University Press,
London, Great Britain
Suom: KKR
602 T: Juhani Veikkola, Helsinki
603 T: KKR
Suom: KKR
604 T: Niilo Rauhala, Oulu
M: Jouko Linjama, Tuusula
616 Suom: KKR
630 Suom: KKR

Jumalanpalveluslaulut

720 T: Lauha Peltola, Tampere
M: Rita Andersén, Helsinki
721 T: Niilo Rauhala, Oulu
722 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
723 T: Niilo Rauhala, Oulu
724 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
725 T: Warner/Chappell Music Finland Oy, Helsinki
726 T: Samppa Asunta, Virrat
M: Kaj-Erik Gustafsson, Espoo
727 T: Niilo Rauhala, Oulu
728 T: Niilo Rauhala, Oulu
729 T: Niilo Rauhala, Oulu
M: Tapio Maasalo, Lahti
730 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
731 T: Niilo Rauhala, Oulu
732 T: Samppa Asunta, Virrat
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
733 T: Jukka Lehtinen, Lappeenranta
734 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
735 T: Niilo Rauhala, Oulu
736 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
737 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
738 T: Warner/Chappell Music Finland Oy,
Helsinki
739 T: Niilo Rauhala, Oulu
740 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
741 T: Warner/Chappell Music Finland Oy,
Helsinki
742 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
743 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Jaana Lähdetie, Raisio
744 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
745 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
746 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
747 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
748 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Jaana Lähdetie, Raisio
749 T: Pertti Luumi, Helsinki
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
750 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
751 T: Niilo Rauhala, Oulu
752 Suom: Kaisa Raittila, Helsinki
753 T: Niilo Rauhala, Oulu
754 Suom: Kaisa Raittila, Helsinki
755a Suom: Niilo Rauhala, Oulu
M: T. Ilmari Haapalainen, Joensuu
755b Suom: Niilo Rauhala, Oulu
M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
756 Suom: Niilo Rauhala, Oulu
757 Suom: Niilo Rauhala, Oulu
758 M: Osmo Vatanen, Järvenpää
759 Suom: Teivas Oksala, Helsinki
Suom: Niilo Rauhala, Oulu
760 M: Rita Andersén, Helsinki
761 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
762 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
763 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
764 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
765 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
766 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
767 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
768 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
769 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
770 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
771 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
772 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
773 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
774 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
775 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
776 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
777 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
778 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
779 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
780 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
781 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
782 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
783 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
784 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
785 M: Osmo Tolonen, Helsinki
786 M: Osmo Tolonen, Helsinki
787 M: Osmo Tolonen, Helsinki
788 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää
789 M: Osmo Tolonen, Helsinki
790 M: Juhani Haapasalo, Järvenpää

Kirkollisten toimitusten laulut

806 T: Niilo Rauhala, Oulu
807 T: Stainer & Bell Ltd, London,
Great Britain
Ruots: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
Suom: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
808 T: Sakari Häkkinen, Kuopio
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
809 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
810 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
811 T: Jukka Lehtinen, Lappeenranta
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
812 T: Pirkko Arola, Riihimäki
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
813 T: Pia Perkiö, Helsinki
814 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
815 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
816 T: Niilo Rauhala, Oulu
817 Suom: Niilo Rauhala, Oulu
818 T: Pia Perkiö, Helsinki
819 T: F-Kustannus / Kustannusosakeyhtiö Otava Oy, Helsinki
820 T: Pekka Huokuna, Helsinki
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
821 T: Pirjo Vahtola, Piikkiö
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
822 T: Pirjo Vahtola, Piikkiö
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
823 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
824 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
825 T: Niilo Rauhala, Oulu
826 T: AF-Stiftelsen Psalm och sång
/ Verbum, Stockholm, Sverige
Suom: Niilo Rauhala, Oulu
827 Suom: Kaisa Raittila, Helsinki
828 T: AF-Stiftelsen Psalm och sång
/ Verbum, Stockholm, Sverige
Suom: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
829 T: AF-Stiftelsen Psalm och sång
/ Verbum, Stockholm, Sverige
Suom: Pekka Kivekäs, Vantaa
830 T: Niilo Rauhala, Oulu
831 T: Pia Perkiö, Helsinki
832 T: Niilo Rauhala, Oulu
833 T: Pekka Huokuna, Helsinki
T: Sakari Häkkinen, Kuopio
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
834 T: Jukka Lehtinen, Lappeenranta
835 T: Niilo Rauhala, Oulu
836 T: F-Kustannus / Kustannusosakeyhtiö Otava Oy, Helsinki
837 T: Jukka Lehtinen, Lappeenranta
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
M: Tapio Maasalo, Lahti
838 T: Niilo Rauhala, Oulu
840 T: Anna-Mari Kaskinen, Lohja
M: Ahti Kuorikoski (perikunta), Helsinki
841 T: Norsk Musikforlag A/S, Oslo, Norge
Suom: Niilo Rauhala, Oulu
842 T: Niilo Rauhala, Oulu
843 T: Niilo Rauhala, Oulu
844 T: Jukka Lehtinen, Lappeenranta
Muok: Niilo Rauhala, Oulu
845 T: Niilo Rauhala, Oulu
846 T: Niilo Rauhala, Oulu
847 T: Niilo Rauhala, Oulu
848 T: Niilo Rauhala, Oulu
849 T: Niilo Rauhala, Oulu
850 T: Niilo Rauhala, Oulu
851 T: Niilo Rauhala, Oulu
852 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
853 M: Teija Tuukkanen, Helsinki
854 M: Teija Tuukkanen, Helsinki
855 M: Tuomo Nikkola, Riihimäki
856 M: Teija Tuukkanen, Helsinki

Virsikirjan lisävihko

901 Ruots: Olov Hartmanin perikunta
Suom: Pekka Kivekäs
Engl.
(säk. 5–10):
© Stainer & Bell Ltd, London.
902a © tekijät
902b © tekijät
903 Uud: Herkko Kivekkään perikunta
904 © tekijät
905 M: © 2015 by Faber Music Ltd. Reproduced by permission of Notfabriken Music Publishing AB. All rights reserved.
Suom: Niilo Rauhala
906 Suom: Pekka Kivekäs
907 M, T ja engl: © Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
Suom: © Warner/Chappell Music Finland Oy. Printed by permission of Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.
908 © tekijät
909 T: © Gehrmans Musikförlag AB. Tryckt med tillstånd.
910 T: © Lásságámmi-stiftelsen / DAT AS
Suom: Arto Seppänen
Inarinsaame: Ilmari Mattus
911 © tekijät
912 © tekijät
913 © tekijät
914 © 1995 WGRG, Iona Community, Glasgow G2 3DH, Scotland
Suom: Pekka Kivekäs
915 © tekijät
916 © tekijät
917 © tekijät
918 © tekijät
919 © tekijät
920 Sov: © 1990 WGRG, Iona Community, Glasgow G2 3DH, Scotland
Suom: Kirkon keskusrahasto
921 © tekijät
922 © tekijät
923 Suom: Anna-Mari Kaskinen
Ruots: Jonas Jonson
924 © Warner/Chappell Music Finland Oy. Printed by permission of Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.
925a T: © Verbum förlag AB, Stockholm
Suom: Pekka Kivekäs
925b T: © Verbum förlag AB, Stockholm
Suom: Pekka Kivekäs
M: Erkki Tuppurainen
925c T: © Verbum förlag AB, Stockholm
Suom: Pekka Kivekäs
M: Jyrki Linjama
926 T (säk. 2–4) ja suom: Arto Seppänen
Inarinsaame: Ilmari Mattus
927 © Norsk Musikforlag A/S, Oslo
928 M: © Cantando Musikkforlag A/S, Stavanger
T: © Ylva Eggehorn – förmedlat genom ALIS
Suom: Pekka Turunen
Uud: Niilo Rauhala
929 © tekijät
930 © tekijät
931 M: © Warner/Chappell Music Finland Oy. Printed by permission of Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.
T: Anna-Mari Kaskinen
932 Suom. (säk. 1–4): Kaisa Raittila
Muok. ja suom. (säk. 5–6): Anna-Mari Kaskinen
933 T: © Copyright AF-stiftelsen Psalm och sång, Stockholm.
Suom: Niilo Rauhala
934 T: © Stainer & Bell Ltd, London.
Suom: Anna-Mari Kaskinen
935 © Sulasol ry, Helsinki.
936 Suom: Pekka Kivekäs
937 Ruots: © Bo Setterlindin perikunta
Suom: Anna-Mari Kaskinen ja Tomi Valjus
938 © GIA Publications. Used with permission from David Media AB.
939 Suom: Anna-Mari Kaskinen
940 © tekijät
941 © Oxford University Press
Ruots: © Copyright AF-stiftelsen Psalm och sång, Stockholm.
Suom: Kaisa Raittila
942 T: Pia Perkiö
943 © Pro Civitate Christiana, Assisi
Ruots: Lars Åke Lundberg
Suom: Anna-Mari Kaskinen
944 © tekijät
945 © tekijät
946 M: Copyright © Edition Egtved. Printed with permission of Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen.
T: © Copyright AF-stiftelsen Psalm och sång, Stockholm.
Suom: Juhani Forsberg
947 © tekijät
948 Uud: Suomen Lähetysseura ry. ja Anna-Mari Kaskinen
949 T+M: Pablo Sosa
Suom: Anna-Mari Kaskinen
Engl: © Andrew Donaldson 2013–
950 M: © Toivo Ilmari Hannikaisen perikunta
T: Anna-Mari Kaskinen
951 © tekijät
952 © tekijät
953 T: © Stainer & Bell Ltd, London.
Ruots: © Kerstin Anérin perikunta
Suom: Pekka Kivekäs
954 © Warner/Chappell Music Finland Oy. Printed by permission of Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.
955 © tekijät
956 © tekijät
957 T: © 2004 Francisco Feliciano, admin. by General Board of Global Ministries t/a GBGMusik, www.globalpraise.org. All rights reserved.
958 © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France
959 © tekijät
960 © tekijät
961 © tekijät
962 © tekijät
963 © tekijät
964 © tekijät
965 Suom: Anna-Mari Kaskinen
966 T: © Church of Scotland
Suom: Pekka Kivekäs
967 T: © The Estate of Eleanor Farjeon (permissions: David Higham Associates, London)
968a Suom: Anna-Mari Kaskinen
968b Suom: Anna-Mari Kaskinen
969 M: Copyright © Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen; Printed with permission
T: Holger Lissner
Suom: Anna-Mari Kaskinen
970 © Norsk Musikforlag A/S, Oslo
971 (vapaa tekijänoikeuksista)
972 M: Timo Alakotila
Ruots: © Augustin Mannerheim – förmedlat genom ALIS
Suom: © Kaisa Raittila
973 Suom: Kaija Pispa
974 © tekijät
975 © Warner/Chappell Music Finland Oy. Printed by permission of Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.
976 © 2005 Verbum förlag AB, Stockholm
Suom: Anna-Mari Kaskinen
977 M: © 1985 Norsk Musikforlag A/S
T (säk. 1–3): © Britt G. Hallqvist – förmedlat genom ALIS
T (säk. 4): © Oscar Ahlénin perikunta
Suom: Kaisa Raittila
978 © tekijät
979 © tekijät

Kirkon keskusrahasto on tehnyt parhaansa löytääkseen kaikki julkaisuoikeuksien omistajat ja haltijat. Tiedot luettelossa havaituista puutteista pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osoitteeseen:
Kirkon keskusrahasto, PL 210, 00131 Helsinki.

Kirkon keskusrahasto (Central Fund of the Evangelical Lutheran Church of Finland, Helsinki) has made every effort to reach the rightful copyright holder of every single hymn. If in some case we have been unsuccessful, we kindly ask the copyright holder to contact us: Kirkon keskusrahasto, PO Box 210, FIN-00131 Helsinki.

(Updated 24.01.2024)
list of updates

Messusävelmistön tekijätiedot