På svenska
Virsi 135; Jumala loi auringon, kuun
Ripari

Ripari