På svenska
Virsi 135 – Jumala loi auringon, kuun
Ripari

Ripari